Symptom på MS

Vilka symptom du får vid MS skiljer sig beroende på vilka nervtrådar som har blivit påverkade. Vissa symptom är dock vanligare än andra.


MS, Multipel skleros

Ett vanligt första symptom vid MS är känselrubbningar, domningar och/eller skakningar i hände

Känselrubbningar

Tidiga symptom är ofta domningar, stickningar, pirrningar och sockerdrickskänsla. Dysestesier är också ett vanligt tidigt symptom vid MS som innebär en känsla av brännande smärta på huden.

Svårigheter med gång och balans

Yrsel, lätt balansstörning är väldigt vanligt. Du kanske får svårare att gå eller att det känns vingligt. Koordinationsproblem är också vanligt.

Hälften av alla som drabbas av MS behöver efter 15 år hjälpmedel för att kunna gå.

Synbesvär

Om du får problem med synen kan detta också bero på MS, så som svårt att se kontraster, färger eller skärpa. Oftast sker detta bara på ett öga.

Svårt att kontrollera urinblåsan

MS kan ge urininkontinens, urinträngningar och också en ökad risk för urinvägsinfektioner. 

Minnes- och tankestörningar

MS kan även påverka den kognitiv dysfunktion – så som minne och uppmärksamhet, men även humörsvängningar och depression.

Trötthet

Ihållande svår trötthet kan vara ett symptom på MS. Tröttheten kan göra det svårt att orka arbeta. Tröttheten kan också bero på depression.

Symptomen kommer ofta i skov

Symptomen vid MS kommer i skov. Hur dessa skov ser ut beror på vilken typ av MS du har drabbats av. Viss MS har inte skov överhuvudtaget.

Den vanligaste typen av skov har en symptomutveckling på allt från några timmar upp till veckor. Symptomen försvinner sedan igen efter några veckor till månader. Vissa typer av MS får symptom vid fysisk ansträngning, infektion och temperaturförhöjning.

Hos viss typ av MS blir symptomen sämre med tiden.